tisdag 22 januari 2013

Regionfrågan och demokratin

Alla som följt regionfrågan i Östergötland vet att ansvarsöverföringen från länsstyrelsen och i förlängningen regionförstoringen inte riktigt går som på räls. En ansökan om att landstinget ska få överta det regionala utvecklingsansvaret är förvisso inlämnad, men framtiden är ändå oklar. Få medborgare utanför politiken ser det som någon större förlust. Det är en av dessa frågor som främst intresserar politiker och journalister och där diskussionen handlar mycket om beslutsprocesser, effekter på förvaltningsverksamheten och liknande.

Trots det så finns det anledning att hålla frågan vid liv. Ett av de främsta skälen är demokratisering.

Vägen från väljarna till den regionala utbildningspolitiken är idag oerhört lång. Både de beslut inom  regionutvecklingen som går via riksdag, regering och slutligen länsstyrelser och de beslut som fattas via kommuner, regionförbund och sedan deras fullmäktige och styrelser fattas oerhört långt ifrån väljarna. Regionpolitiken prövas i praktiken inte i allmänna val och medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar när regionpolitiken misslyckas är därmed näst intill obefintlig.

I Östergötland är vi ännu inte eniga om hur det regionala utbildningsansvaret ska organiseras, varken efter valet 2014 eller på sikt. Jag hoppas och önskar att fler i länet är beredda att ta demokratiseringsaspekten på stort allvar och verka för att vi redan 2014 kan låta väljarna ta ställning till regionpolitiken i ett allmänt val. Det löser inte alla frågor kring beslutsprocesser och administrativa strukturer framöver, men det är en stor framgång för demokratin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar