torsdag 7 februari 2013

Hur ser Moderaterna på lärarnas kompetensutveckling?


I morse presenterade Moderaternas Tomas Tobé partiets förslag om ett Lärarlyft 3 kring IT, eller Lär@rlyftet 3.0, som någon på kommunikationsavdelningen döpt det till. Tobé har en poäng i att digitaliseringen av skolan ligger efter, men ska en sådan satsning göras så ska den göras rätt.

Den fråga av störst principiell betydelse är finansieringen och jag har under förmiddagen utan resultat försökt få svar på hur Moderaterna ser på den frågan. Kommer lärarna få stå för utbildningskostnaderna själva, eller är Moderaterna redo att skjuta till pengar för att ett sådant lyft ska kunna genomföras?

Att frågan behöver ställas beror på hur Lärarlyftet I och II hanterats. När Lärarlyftet II lanserades valde regeringen att stå för finansieringen av själva utbildningskostnaderna, men inte för den tid som lärarna behövde lägga på utbildningen. Det var en rimlig inställning från staten i och med att det handlade om ordinarie högskoleutbildning, men i Linköping erbjöd vi ändå lärarna att komplettera sin behörighet genom att de gavs möjlighet att utbilda sig på arbetstid med en tjänstgöringsgrad på 80 %, medan 20 % behövde tas ut som tjänstledighet.

Hur ser Moderaterna på den delen av finansieringen när det kommer till Lärarlyftet III? Det handlar uppenbart om fortbildning för lärare som redan undervisar där man är behörig. Det vore horribelt att förvänta sig att denna typ av kompetensutveckling ska göras genom att lärare tar tjänstledigt - det om något är att skjuta läraryrkets attraktivitet i sank. Jag hoppas därför att Tomas Tobé snarast återkommer med ett besked om att Moderaterna är beredda att ordna offentlig finansiering av hela utbildningskostnaden, så att lärarna inte drabbas.

Det finns även anledning att fundera över perspektivet på satsningen. Ska IT tryckas in i skolan, eller ska man reflektera över i vilka situationer IT kan vara ett effektivt verktyg i pedagogiken? Det finns en övergängande risk att politikers moderniseringsiver leder till att teknologin överskuggar pedagogiken. Därmed blir detta ett politiskt projekt som stjälper mer än det hjälper undervisningen i klassrummet. Gärna digitalisering, men utifrån ett pedagogiskt perspektiv, inte ett tekniskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar