fredag 22 mars 2013

Vi kan inte vänta längre på Moderaterna


Vi kan inte vänta längre på Moderaterna i frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering i lagen. Folkpartiet borde göra upp med de andra partierna i riksdagen och se till att lagen kommer på plats. Om detta skriver jag idag tillsammans med Mathias Sundin i Motala & Vadstena Tidning.

----

Vi kan inte vänta längre på Moderaterna i frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering i lagen. Folkpartiet borde göra upp med de andra partierna i riksdagen och se till att lagen kommer på plats.

Folkpartiet har länge drivit att bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta ska ses som diskriminering. Utvecklingen mot full delaktighet går alltför långsamt och en tydlig rättighetslagstiftning är därför nödvändig. Hindren är fortfarande många, hinder som även drabbar många äldre. Det kan handla om onödiga trappsteg, avsaknad av ljudslinga i receptioner och mycket annat som lätt kan avhjälpas om rätt perspektiv tillämpas från början.

I grunden ligger den obestridliga principen att personer med funktionsnedsättning har samma rätt som andra att fullt ut delta på alla livets områden. Rätten att inte utestängas på grund av kön, hudfärg eller i det här fallet fysisk förmåga är en mänsklig rättighet.

Vi sitter nu vid regeringsmakten men har ännu inte fått lagstiftningen på plats. Anledningen är att Moderaterna säger nej.

Den här frågan har varit på tapeten under många år och Sverige ligger långt efter andra länder. I USA infördes en liknande lagstiftning redan år 1990 och lagen förstärktes och utökades år 2008. Vid dessa två tillfällen var två Bush presidenter, och båda skrev under lagen. Kan republikanerna i USA, så kan väl Moderaterna i Sverige?

De farhågor som Moderaterna nu har, om stora kostnader, fanns också i USA och andra länder som infört liknande lagar. Farhågorna har kommit på skam, eftersom lagarna utformats på ett sätt som gör att de inte ställer orimliga krav eller tvingar någon i konkurs. Den amerikanska lagstiftningen har utvärderats flera gånger och visat just detta och att intäkterna till och med överstiger kostnaderna. Samtidigt som man kan se att tillgängligheten ständigt blir bättre.

2010 kom en utredning – med det talade namnet ”Bortom fagert tal” – med förslag på hur lagstiftningen skulle kunna se ut. Det som föreslås är att ”skäliga åtgärder” ska vidtas för att göra lokaler tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I över 850 dagar har utredningen legat på regeringens bord utan att vi sett skymten av en lagstiftning.

Sverige ligger långt efter och det ansvaret vilar tungt på Moderaterna. Vi tvingas därför föreslå en drastisk åtgärd: Folkpartiet bör göra upp med de andra partierna i riksdagen som vill införa lagen. Vi kan inte se mellan fingrarna på diskriminering enbart på grund av Moderaternas obefogade oro för prislappen. Sammanhållningen i Alliansen är viktig, men det finns också gränser. Självfallet vill vi slippa göra upp utanför Alliansen, men nu går det inte att vänta längre.


Mathias Sundin (FP)
Ordförande för Folkpartiet i Östergötland

Daniel Andersson (FP)
Vice ordförande för Folkpartiet i Östergötland

1 kommentar: