onsdag 6 juni 2012

Alkohol på äldreboenden en viktig signal

De har kunnat fatta sina egna beslut under ett helt liv, men plötsligt inskränks deras självbestämmande kraftigt. Servicen inte är på den nivå som den borde vara. Enkla men viktiga valmöjligheter som att få gå upp när man vill, lägga sig när man vill, ta en smörgås när man vill och liknande är inte etablerade idag, förmodligen lika mycket på grund av arbetssätt och attityd som på grund av resursbrist.

När det kommer till att som äldre få ta det där glaset vin till lördagsmiddagen är det däremot bara attityden som är hindret. Alkoholservering har enbart varit tillåtet vid enstaka, strikt avgränsade tillfällen eller efter ansökan och beviljande av serveringstillstånd, något som ställer höga krav på lokaler och verksamhet. Sedan fem dagar är lagen ändrad och numera finns det åtminstone inte några lagar som hindrar den som bor på ett äldreboende från att köpa den måltidsdryck som man vill ha. Nu återstår bara attityderna.

Det här angränsar till den större diskussionen om den framtida välfärdsfinansieringen och frågan om jämlik äldreomsorg kontra privat finansiering för tilläggstjänster. Det är självklart att alla ska ha tillgång till en grundnivå på omsorgen som uppfyller krav på värdighet, trygghet et cetera. Motståndet mot tilläggstjänster som snarare handlar om service är svårare att förstå. Den jämlika omsorgen hotas inte av möjligheten att köpa till fler promenader, fritidsaktiviteter, dessert efter maten och liknande - däremot gynnar det individens möjlighet att forma sin vardag utifrån sina egna önskemål. Under en hel livtid har individen själv kunnat besluta över sitt liv och göra sina val. Varför ska den beslutsrätten tas bort på ålderns höst? Men det ställer höga krav på politiker och myndigheter att garantera att den fastställda basnivån verkligen levererar den omsorg som alla äldre ska ha rätt att förvänta sig.

------

Apropå äldreomsorg är det glädjande att Socialstyrelsen vill att även kommuner ska behöva söka tillstånd för att bedriva äldreboenden (Sveriges Radio).

Det finns många kommunala boenden med stora problem, såväl med verksamheten som med lokalerna. Självklart ska även kommunala boenden tvingas leva upp till minimikraven. Dagens kommunala frikort är horribel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar