måndag 11 juni 2012

Lucka i moderata välfärdspolitiken

Moderaternas partisekreterare är åter i hetluften efter utspelet om att inrätta en oberoende välfärdsinspektion. Kritikerna menar att det moderata förslaget redan är på gång.

Det finns dock en skillnad mellan det förslag som regeringen är på väg att genomföra och det motförslag som Moderaterna nu presenterar: den välfärdsinspektion som regeringen föreslår ska även titta på andra delar av välfärden, medan Moderaternas enbart ska arbeta med äldreomsorgen.

Ser man till den kommunala omsorgsverksamheten är det särskilt två områden som exkluderas av Moderaterna och som förtjänar att lyftas fram: funktionshinderomsorgen, som utgör en stor del av den kommunala omsorgen, och HVB-hem, där de boende är oerhört utsatta och där omfattande brister och kränkningar avslöjas gång på gång.

Vad är anledningen till att Moderaterna vill exkludera dessa verksamheter från deras nya välfärdsinspektions tillsynsområde?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar